Uredništvo


Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo Uredništvo revije VENTIL

Aškerčeva 6, POB 394, 1000 Ljubljana

T: 01 47 71 704
F: 01 25 18 567 
    01 4771-772
E-mail: ventil@fs.uni-lj.si

Revijo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

Dogodki, ki so se zapisali v zgodovino OZS in kličejo po nadaljevanju

30. avg. 2018 00:00:00
 
V vsaki družbi je povezovanje znanosti in gospodarstva izjemno pomemben proces, ki spodbuja inovacije, razvoj novih izdelkov in storitev ter uporabo novih tehnologij in procesov. V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) smo se učinkovitega povezovanja znanosti in gospodarstva lotili že leta 2003, ko smo se najprej povezali s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

Izjemen interes članstva zbornice je v tistem času sprožil proces povezovanja z mnogimi razvojnoraziskovalnimi in izobraževalnimi inštitucijami. Začeli smo sodelovati z Institutom Jožef Stefan, s Kemijskim inštitutom v Ljubljani, Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, z Univerzo v Mariboru in številnimi drugimi. Zaradi intenzivnosti povezovanja OZS z razvojnoraziskovalnimi in izobraževalnimi inštitucijami smo januarja 2006 ustanovili Odbor za znanost in tehnologijo, ki sem ga vodil celih 10 let. V tem času smo organizirali več kot 80 strokovnih dogodkov.          

Utrip z 11. Nanotehnološkega dne, organiziranega na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani
Utrip z 11. Nanotehnološkega dne, organiziranega na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani

Povezovanje znanosti in gospodarstva je izjemno zapleten proces in tega smo se v OZS zelo zavedali, zato smo poiskali način, kako znanost, nove tehnologije in tehnološke procese približati sodobni obrti in podjetništvu. V ta namen smo začeli organizirati tehnološke in energetske dneve na fakultetah. Izjemen interes za tovrstne dogodke pa me je spodbudil k organizaciji Nanotehnoloških dnevov, ki pa so presegli vsa pričakovanja. Zanimanje članstva zbornice za tovrstne dogodke je naraščalo iz dogodka v dogodek in na 11. Nanotehnološkem dnevu smo zabeležili celo 273 udeležencev.

Mala in mikro podjetja so bila izjemno zainteresirana za sodelovanje

Strokovni dogodki, ki smo jih v preteklosti organizirali predvsem za člane zbornice, so bili osredotočeni na različna področja, kot so: elektronika, avtomatika, mehatronika, robotika, strojništvo, energetika, IKT itd. Nanotehnološki dnevi pa so bili namenjeni predvsem novim materialom, nanotehnologiji in v zadnjem času tudi bioniki, biomimetiki, podpornemu tehnološkemu svetu sodobne medicine in drugim področjem.  S pomočjo strokovnih dogodkov so se ustvarjale tudi povezave med podjetji in razvojnoraziskovalnimi inštitucijami. V interesu učinkovitega povezovanja znanosti in gospodarstva smo se prijavili na pet javnih razpisov oz. projektov: INO-09, INO-10, INO-11, Innovation 2020 in E-Pragmatik projekt. Uspešno smo se vključili tudi v sodobno mednarodno e-izobraževanje mehatronike in sorodnih ved na daljavo. V letih 2009 in 2010 smo izvedli prvo raziskavo tehnološke razvitosti malih in mikro podjetiji pri nas s ciljem, da ugotovimo, kakšno je dejansko stanje na tem področju in s kakšnimi ukrepi in mehanizmi bi lahko stanje bistveno izboljšali.  V iskanju rešitev smo ugotovili, da žal nekatere stvari pri nas niso sistemsko rešene, še zlasti pa bi potrebovali intenzivnejšo podporo tudi v lastni stanovski organizaciji.

Zgodilo se je Stičišče znanosti in gospodarstva

V času oblikovanja slovenske Strategije pametne specializacije (SPS) se je začela oblikovati strategija razvoja Slovenije, še zlasti pa strategija črpanja evropskih kohezijskih sredstev. Strategija pametne specializacije je nastala iz štirih že prej obstoječih strategij (S4). Ena izmed teh je bila RISS, ki pa se žal v preteklosti ni izvajala in bi lahko pomembno vplivala tudi na uspešno povezovanje znanosti in gospodarstva. V OZS je z ukinitvijo tehnoloških, energetskih in Nanotehnoloških dnevov nastala praznina in vrzel, ki je prekinila intenzivno in učinkovito povezovanje znanosti in gospodarstva. V interesu ohranitve nekaterih uspešnih in že utečenih procesov je nastal projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, imenovan Stičišče znanosti in gospodarstva. S projektom se spodbujajo inovacije, njihova implementacija v izdelke z visoko dodano vrednostjo in možnost povezovanja razvojnoraziskovalnih in izobraževalnih inštitucij z gospodarstvom, tudi malimi in mikro podjetji. Kot vodja projekta Stičišče znanosti in gospodarstva se zavedam, da bo ta projekt potrebno razvijati naprej in ga tudi nadgraditi v obliki takšnih strokovnih dogodkov, kot so bili na primer uspešni Nanotehnološki dnevi.

Utrip na Stičišču znanosti in gospodarstva (arhiv iz leta 2016)
Utrip na Stičišču znanosti in gospodarstva (arhiv iz leta 2016)

V okviru projekta Stičišče znanosti in gospodarstva se je ustvarilo prepričanje, da bo potrebno intenzivirati procese povezovanja znanosti in gospodarstva, in to na vseh področjih, k sodelovanju pa pritegniti še bistveno več razvojnoraziskovalnih in izobraževalnih inštitucij ter predvsem inovativnih in razvojno naravnanih podjetij. Malim in mikro podjetjem pa bo potrebno omogočiti vključitev v procese inoviranja. Potrebnega bo veliko napora, da se malim in mikro podjetjem omogoči vključitev v projekte in učinkovitejše oblike črpanja evropskih sredstev. Mala in mikro podjetja bo potrebno tudi bolj učinkovito vključiti v digitalno preobrazbo in jim približati Industrijo 4.0 in 5.0.

Janez Škrlec, inž.,
Razvojno raziskovalna dejavnost, Zg. Polskava, 
član Sveta za znanost in tehnologijo RS
 

Novice

 
 
RAZPIS NAGRAD TEHNOLOŠKE MREŽE TEHNOLOGIJA VODENJA PROCESOV
Tehnološka mreža »Tehnologija vodenja procesov« (TM TVP) razpisuje nagrade za najboljša diplomska in magistrska dela. Nagrade so namenjen... »
 
 
Letos izjemno uspešno »Stičišče znanosti in gospodarstva« tudi na 52. MOS-u v Celju
Na 52. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti, v Celju so se že četrtič, v »Stičišču znanosti in gospodarstva«, ki je projekt Ministrs... »
 
 
29. Tehniški posvet vzdrževalcev Slovenije
Program  posvetovanja
Otočec, 9. in 10. oktober 2019 »
 
   
   
 ppt commerce  MIEL-OMRON
   

Ventil 

revija za fluidno tehniko, avtomatizacijo in mehatroniko

Osnovno poslanstvo revije je prenos znanja v prakso, nadaljnji razvoj in popularizacija področij fluidne tehnike, avtomatizacije in mehatronike, kot tudi skrb za strokovno izrazoslovje na omenjenih področjih.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta.