Uredništvo


Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo Uredništvo revije VENTIL

Aškerčeva 6, POB 394, 1000 Ljubljana

T: 01 47 71 704
F: 01 25 18 567 
    01 4771-772
E-mail: ventil@fs.uni-lj.si

Revijo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

Znanstveni in strokovni članki

 
<< < 1 ... 5 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 20 ... 22 > >>
 

Hidrostatični ležaji za obdelovalne stroje

 
Dipl.-Ing. Georg Mörwald,
Dipl.-Ing. Dr. techn. Jörg Edler,
Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Heinrich G. Hochleitner; all Institute of Production Engineering, TU Graz
 
Razširjeni povzetek

Prednost hidrostatičnih ležajev je v preprosti obliki, delujejo brez obrabe in se odlikujejo po dušenju vibracij. Omenjene lastnosti omogočajo hidrostatičnim ležajem uporabo tudi pri obdelovalnih strojih. Hidrostatični ležaji so večinoma vgrajeni z dušilkami, kapilarami, ločenimi črpalkami ali progresivnimi tokovnimi ventili. Zagotavljanje visoke natančnosti obdelovalnih strojev zahteva kontrolo višino ležajne reže. Na inštitutu za proizvodno inženirstvo v Gradcu je bilo razvito preizkuševališče za raziskave hidrostatičnih ležajev. Prispevek prikazuje zasnovo preizkuševališča za testiranje hidrostatičnih ležajev pri različnih pogojih. Preizkuševališče ima šest hidrostatičnih ležajev, od tega dve različni izvedbi. Pri meritvah morajo obratovati po trije hidrostatični ležaji hkrati. Obremenitev je lahko konstantna ali pa se spreminja po vnaprej definiranem signalu. Največja možna obremenitev je 15 kN. Statične in dinamične obremenitve testiranih hidrostatičnih ležajev se zagotovijo preko pnevmatičnih zračnih mehov, impulzne obremenitve pa preko trka uteži na spodnji strani ležaja.

Merjene vrednosti so višina reže, tlak in temperatura hidrostatičnega ležaja. Rezultati meritev podajajo višino reže v odvisnosti od obremenitve. Najvišja izmerjena višina reže je bila 48 μm, ko ni bilo bremena, najnižja pa 22 μm pri bremenu 12 kN. Na posameznem od treh hidrostatičnih ležajev je višina reže odstopala za največ 5 μm ne glede na višino obremenitve.
Predstavljeno preizkuševališče predstavlja osnovo za nadaljnji razvoj krmilnikov za krmiljenje in nadzor hidrostatičnih ležajev.
 
Ključne besede: hidrostatični ležaj, višina reže, tlačna razlika, meritev, krmilnik
 
pdfHidrostatični ležaji za obdelovalne stroje (.pdf 1.1MB)
 

 

Primerjava ionskih tekočin s konvencionalnimi mineralnimi mazivi

 
Milan Kambič, univ. dipl. inž, Olma d.d., Ljubljana;
Roland Kalb, Proionic GmbH, Graz
 
Razširjeni povzetek

Ionske tekočine so bile kot obetavna visokozmogljiva maziva prvič omenjene leta 2001 in so na področju tribologije odtlej vzbujale veliko pozornost zaradi dobrih mazalnih in protiobrabnih lastnosti v primerjavi s konvencionalnimi mazalnimi olji. Kljub odličnim posameznim lastnostim pa je zelo težko najti takšno ionsko tekočino, ki bi združevala večino dobrih lastnosti.

V prispevku so predstavljeni rezultati laboratorijskih meritev nekaterih lastnosti ionskih tekočin s poudarkom na njihovih korozijskih in mazalnih lastnostih. Večina aktivnosti je bila usmerjena na iskanje alternative mineralnim hidravličnim oljem.

Vzorec ionske tekočine TOMA-DBP+NMP (Trioctylmethylammonium dibutylphosphat, razredčen s 40% N-Methyl-2-pyrrolidon) ima med vzorci, ki smo jih doslej testirali, največ primerljivih lastnosti z mineralnimi olji (viskoznost, indeks viskoznosti, korozijske lastnosti), v mazalnih lastnostih pa jih celo nekoliko presega.

Za končno oceno uporabnosti te vrste ionske tekočine v hidravličnih sistemih bo potrebno opraviti dodatna testiranja, ki doslej zaradi omejene količine vzorca niso bila možna.
 
Ključne besede: ionske tekočine, hidravlično olje, mazalne lastnosti, korozijske lastnosti
 
pdfPrimerjava ionskih tekočin s konvencionalnimi mineralnimi mazivi (.pdf 1.2MB)
 

 

Simulacijski model nizkotlačnega omejevalnika tlaka

 
Mag. Anže Čelik, univ. dipl. inž.,
Jernej Bradeško, univ. dipl. inž.,
Matej Erznožnik, univ. dipl. inž.; vsi Poclain Hydraulics, d. o. o., Žiri
 
Izvleček: Simulacijska orodja so v podjetju Poclain Hydraulics, d. o. o., danes nepogrešljiv pripomoček. Služijo za potrebe boljšega razumevanja, analize in napovedovanja obnašanja izdelkov v različnih pogojih obratovanja ali v različnih konstrukcijskih izvedbah.

Prispevek prikazuje postopek izgradnje (numeričnega) simulacijskega modela nizkotlačnega omejevalnika tlaka v okolju AMESim. Analiza eksperimentalno merjenih izhodnih veličin služi za vrednotenje in kalibracijo simulacijskega modela. Dodatni pristopi (MKE, CFD) pripomorejo k boljšemu razumevanju ključnih parametrov obratovanja ventila.

Umerjeno simulacijsko orodje se uporablja v zgodnji fazi razvojnega cikla, in sicer najprej za razumevanje delovanja komponente same kakor tudi kot pripomoček za pravilno dizajniranje celotne družine omejevalnikov tlaka.
 
Ključne besede: hidravlični ventil, omejevalnik tlaka, numerična simulacija
 
pdfSimulacijski model nizkotlačnega omejevalnika tlaka (.pdf 6.8MB)
 

 

Nov hidravlični rotator »modularis drive« nosilnosti 5 in 10 ton

 
Dr. Franc Majdič, univ. dipl. inž., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo;
Rafko Voje, univ. dipl. inž., KGL, d. o. o., Litija;
Alen Ljoki, univ. dipl. inž., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
Povzetek: V mobilni hidravliki se poleg hidravličnih motorjev pogosto uporabljajo tudi hidravlični rotatorji. Njihov namen je obračanje in ob tem kotno pozicioniranje bremen. Poleg osnovne funkcije je njihova naloga tudi napajanje orodja s hidravličnim oljem pod tlakom skozi rotator. Slabost rotatorjev je slabši mehansko-hidravlični izkoristek v primerjavi s hidravličnimi motorji, medtem ko je volumetrični izkoristek primerljiv z izkoristki hidravličnih motorjev, dostopnih na tržišču.

V prispevku je prikazan nov patentiran modularni koncept hidravličnega rotatorja, imenovanega »modularis drive«. Predstavljeni so: osnove delovanja rotatorja, podobnega zobniškemu motorju z notranjim ozobjem, numerični in analitični izračuni ter rezultati prvih meritev. Predstavljeni rezultati meritev našega hidravličnega rotatorja so na koncu primerjani še z rezultati meritev, izvedenih na konkurenčnih rotatorjih. Naštete so tudi prednosti in slabosti v primerjavi s konkurenčnimi rotatorji.
 
Ključne besede:  mobilna hidravlika, hidravlični rotator, »modularis drive«©, prototip, numerični izračuni, analitični izračuni, meritve
 
pdfNov hidravlični rotator »modularis drive« nosilnosti 5 in 10 ton (.pdf 1.0MB)
 

 

Naprava za testiranje malih gospodinjskih aparatov v proizvodnji

 
Mag. Janez Pogorelc, univ. dipl. inž., Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
Darjan Leskovar, dipl. inž., Eurel, d. o. o., Poljčane
 
Izvleček: V prispevku opisujemo izvedbo krmilnega dela naprave za testiranje kuhinjskih opekačev kruha (toasterjev) v proizvodnem podjetju. Jedro krmilnega sistema je zgrajeno na osnovi  mikrokrmilnika MSP430 proizvajalca Texas Instruments. Od krmilja za testirno napravo se zahteva avtomatizirano vklapljanje toasterja, merjenje intervala vklopa in električne moči. Potrebno je tudi beleženje vseh rezultatov za kasnejšo statistično obdelavo. Mikrokrmilnik služi kot vmesni člen med mehanskim delom testirne naprave in osebnim računalnikom, na katerem teče programska oprema za upravljanje testirne naprave. Programska oprema na osebnem računalniku teče v okolju LabVIEW, za katero smo razvili tudi potrebne knjižnice za komunikacijo s krmilnikom. Načrtali smo tudi vsa potrebna tiskana vezja za delovanje krmilnika in vhodno-izhodnih enot.
 
Ključne besede: opekač kruha, testiranje delovanja, mikrokrmilnik, LabView
 
pdfNaprava za testiranje malih gospodinjskih aparatov v proizvodnji (.pdf 871KB)
 

 

Enovit pristop za usposabljanje strokovnjakov iz elektromehanske industrije

 
Dr. Andreja Rojko, univ. dipl. inž., Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko;
Helena Miš Šmalc, univ. dipl. ekon., David Rozman, inž., oba B2, d. o. o., Ljubljana;
Janez Škrlec, inž., Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija elektronikov in mehatronikov, Ljubljana
 
Izvleček: Elektromehanska industrija se neprestano sooča z obsežnimi spremembami, ki jih prinaša razvoj številnih novih tehnologij. Redno usposabljanje zaposlenih in s tem uvajanje novega znanja ter vzpodbujanje inovativnosti olajšajo prilagajanje tem spremembam. V prispevku je predstavljen enovit pristop k usposabljanju v elektromehanski industriji, ki temelji na uporabi sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) in izobraževanju na daljavo. Gre za rezultat skupnega razvoja podjetij in znanstveno-izobraževalnih ustanov iz sedmih evropskih držav, končna rešitev pa izpolnjuje specifične potrebe strokovnjakov iz industrije. Osnovni elementi pristopa so: (1) sodoben učni portal eCampus; (2) interaktivna e-gradiva z dostopom do oddaljenih delovnih postaj in eksperimentov; (3) andragoški pedagoški pristop in (4) učni tečaji in tematski učni programi s področja mehatronike in alternativnih tehnologij. Evalvacija pristopa je potekala mednarodno. V njenem okviru se je 200 inženirjev in tehnikov udeležilo štirimesečnega večjezičnega e-izobraževanja z osmimi tematskimi programi, sestavljenimi iz enaindvajsetih učnih tečajev. Od tega je osem tečajev na voljo tudi v slovenskem jeziku in so v prispevku podrobneje predstavljeni. Tečajniki so izobraževanje ocenili kot odlično in navedli, da bi se ga želeli udeležiti tudi v prihodnosti. Razvit pristop oziroma njegove elemente je mogoče uporabiti za posodobitev internega izobraževanje v podjetjih in tudi za neformalno, individualno izobraževanje.
 
Ključne besede: industrijsko izobraževanje, vseživljenjsko izobraževanje, mehatronika, alternativne tehnologije, učni portal, oddaljeni eksperimenti, izobraževanje na daljavo, e-gradiva
 
pdfEnovit pristop za usposabljanje strokovnjakov iz elektromehanske industrije (.pdf 1.2MB)
 

 

Diagnostični modul za gorivne celice s protonsko prevodno membrano

 
Andrej Debenjak, univ. dipl. inž.,
dr. Bojan Musizza, univ. dipl. inž.,
dr. Matej Gašperin, univ. dipl. inž.; vsi Institut ''Jožef Stefan'';
dr Janko Petrovčič, univ. dipl. inž., Institut ''Jožef Stefan'' in Center odličnosti nizkoogljične tehnologije
 
Izvleček: Zanesljivost delovanja gorivnih celic s protonsko prevodno membrano (PEM) je tesno povezana z napakami, ki se med delovanjem pojavljajo znotraj celic. V tem članku je predstavljen diagnostični modul FCVM 2404, ki omogoča izvajanje diagnostičnih meritev za odkrivanje napak v gorivnih celicah PEM znotraj večjega sklada serijsko vezanih celic. Pri snovanju modula so bile uporabljene cenovno učinkovite rešitve merjenja napetosti vseh gorivnih celic sklada. Poleg osnovnega merjenja napetosti celic je modul zasnovan tako, da omogoča izvedbo merilnih postopkov elektrokemične impedančne spektroskopije, na podlagi katere je mogoče med delovanjem diagnosticirati napake, povezane z neustrezno vlažnostjo. Poleg diagnostičnega modula je v članku predstavljen tudi postopek obdelave signalov in izračuna impedance, ki sta bila uporabljena pri diagnosticiranju napak na realnem sistemu ob uporabi modula in metode EIS. Pridobljeni diagnostični rezultati potrjujejo, da modul FCVM 2404 omogoča opravljanje dovolj natančnih meritev, ki jih zahteva metoda EIS. Poleg tega pa tudi potrjujejo, da je diagnosticiranje prekomernega izsuševanja membran PEM in poplavljanja gorivnih celic izvedljivo, pri čemer meritve kažejo na to, da je izsuševanje nekoliko težje zaznati. Modul skupaj z diagnostičnim postopkom predstavlja pomemben gradnik pri snovanju zanesljivih gorivnih celic PEM prihodnosti.
 
Ključne besede: gorivne celice PEM, diagnostika napak, diagnostični modul, elektrokemična impedančna spektroskopija
 
pdfDiagnostični modul za gorivne celice s protonsko prevodno membrano (.pdf 1.1MB)
 

 

Razvoj gradnikov spletnega, daljinskega in porazdeljenega vodenja in njihova uporaba v sodobnih sistemih vodenja

 
Izr. prof. dr. Marjan Golob, univ. dipl. inž., Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Maribor;
Bojan Likar, univ. dipl. inž., Kolektor Sinabitk, d. o. o., Radomlje;
Mag. Igor Steiner, univ. dipl. inž., Inea, d. o. o., Ljubljana;
Leon Kralj, univ. dipl. inž., Goap, d. o. o., Solkan;
dr. Aleš Brezovar, univ. dipl. inž., Metronik, d. o. o., Ljubljana
 
Izvleček: Cilj prispevka je predstavitev rezultatov razvojno-raziskovalnega (RR) projekta razvoja tehnologij in gradnikov spletnega, daljinskega in distribuiranega vodenja, ki poteka v okviru Kompetenčnega centra za sodobne tehnologije vodenja (KC STV). Rezultati projekta bodo z uporabo spletnih tehnologij, sodobnih komunikacijskih omrežij in možnostjo integracije spletnih storitev s socialnimi omrežji omogočali postavljanje naprednih sistemov daljinskega in distribuiranega vodenja z ekspertnimi storitvenimi funkcionalnostmi, izvajanje demonstracijskih razvojno-raziskovalnih projektov in funkcionalno izobraževanje na področju daljinskega in distribuiranega vodenja.
 
Ključne besede: spletno daljinsko vodenje, porazdeljeno vodenje, internet objektov, oddaljena terminalna enota, ekspertni storitveni portali
 
pdfRazvoj gradnikov spletnega, daljinskega in porazdeljenega vodenja in njihova uporaba v sodobnih sistemih vodenja (.pdf 768KB)
 

 

Vohun na nebu

 
Mag. Aleksander Čičerov, univ. dipl. pravnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček: Inštitut za kriminologijo Pravne fakultete v Ljubljani je ob podpori Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na Pravni fakulteti organiziral mednarodno znanstveno konferenco Spy in the Sky: Regulatory Issues of Drones and Unmanned Aerial Systems (Vohun na nebu: regulatorna vprašanja dronov in brezpilotnih zračnih sistemov). V prispevku bomo predstavili poudarke šestnajstih razpravljavcev in se posebej dotaknili letenja civilnih zrakoplovov brez pilota.
 
Ključne besede: droni/troti, zrakoplovi brez pilota, tarčno ubijanje, humanitarno pravo, mednarodno in nacionalno letalsko pravo
 
pdfVohun na nebu (.pdf 1.0MB)
 

 

Raziskave energetske učinkovitosti hidravlične stiskalnice za globoki vlek na osnovi numeričnih simulacij

 
Harald Lohse. research assistant, Prof. Dr.-Ing. Jürgen Weber; both Institute of Fluid Power, TU Dresden. Dresden, Germany
 
Razširjeni povzetek

Hidravlične stiskalnice se široko uporabljajo za izvedbo globokega vleka pri industrijskem preoblikovanju pločevin. Manjši izdelovalci globoko vlečenih izdelkov iz pločevine ter dobavitelji za avtomobilsko industrijo cenijo uporabo hidravličnih stiskalnic zaradi njihove visoke fleksibilnosti. Energetska učinkovitost sodobnih hidravličnih stiskalnic pa je zaradi pomanjkanja raziskav na tem področju skoraj nepoznana. Glavni cilj tega prispevka je zapolniti vrzel na tem področju z analizo stanja z vidika energetske učinkovitosti in generiranja novih znanj. To pa v nadaljevanju lahko vodi k izboljšavam izkoristkov hidravlične stiskalnice za globoki vlek pločevine. Prispevek se osredotoča predvsem na numerične simulacije delovnih parametrov hidravlične stiskalnice.

Slika 1 prikazuje tri hidravlične stiskalnice za globoki vlek, prva je 6300 kN iz proizvodne linije, druga 1600 kN in tretja 2500 kN sta eksperimentalni stiskalnici z inštituta avtorjev prispevka. Na drugi in tretji stiskalnici so bile izvedene meritve in kasneje izdelan numerični preračun delovanja. V tabeli 1 so prikazani tehnični podatki za omenjene tri hidravlične stiskalnice. Slika 2 predstavlja poenostavljeno hidravlično shemo in legendo za eksperimentalno stiskalnico z največjo možno silo 1600 kN. Na sliki 3 sta prikazana fotografija orodja in izdelka (levo zgoraj) ter rezultat meritev med globokim vlekom (levo spodaj). Na desnem delu slike 3 so prikazani orodje in izdelek (desno zgoraj) ter rezultat meritev (desno spodaj) med postopkom rezanja pločevine. Slika 4 prikazuje diagram energijskega toka za eksperimentalno hidravlično stiskalnico 1600 kN. Tridimenzionalni model in numerično izračunane deformacije ogrodja in pomičnega dela stiskalnice so prikazani na sliki 5. Volumetrične in mehansko-hidravlične izgube hidravlične črpalke s spremenljivo iztisnino za pomik orodja stiskalnice so prikazane na sliki 6. Sliki 7 in 8 prikazujeta primerjavo med rezultati meritev in numeričnih simulacij na hidravlični stiskalnici. Upoštevane so vse glavne operacije v procesu preoblikovanja pločevine. Rezultati numeričnih preračunov pri podrobni študiji delovanja hidravlične stiskalnice so prikazani na sliki 9.

Avtorja prispevka ugotavljata, da je mogoče na podlagi predstavljene numerične analize napovedati, kakšna bo energetska učinkovitost hidravlične stiskalnice in s tem posredno vplivati na izboljšave.

doc. dr. Franc Majdič, univ. dipl. inž.
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
Ključne besede: hidravlična stiskalnica, energetska učinkovitost
 
pdfRaziskave energetske učinkovitosti hidravlične stiskalnice za globoki vlek na osnovi numeričnih simulacij (.pdf 1.6MB)
 

<< < 1 ... 5 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 20 ... 22 > >>

Novice

 
 
RAZPIS NAGRAD TEHNOLOŠKE MREŽE TEHNOLOGIJA VODENJA PROCESOV
Tehnološka mreža »Tehnologija vodenja procesov« (TM TVP) razpisuje nagrade za najboljša diplomska in magistrska dela. Nagrade so namenjen... »
 
 
Letos izjemno uspešno »Stičišče znanosti in gospodarstva« tudi na 52. MOS-u v Celju
Na 52. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti, v Celju so se že četrtič, v »Stičišču znanosti in gospodarstva«, ki je projekt Ministrs... »
 
 
29. Tehniški posvet vzdrževalcev Slovenije
Program  posvetovanja
Otočec, 9. in 10. oktober 2019 »
 
   
   
 ppt commerce  MIEL-OMRON
   

Ventil 

revija za fluidno tehniko, avtomatizacijo in mehatroniko

Osnovno poslanstvo revije je prenos znanja v prakso, nadaljnji razvoj in popularizacija področij fluidne tehnike, avtomatizacije in mehatronike, kot tudi skrb za strokovno izrazoslovje na omenjenih področjih.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta.