Uredništvo


Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo Uredništvo revije VENTIL

Aškerčeva 6, POB 394, 1000 Ljubljana

T: 01 47 71 704
F: 01 25 18 567 
    01 4771-772
E-mail: ventil@fs.uni-lj.si

Revijo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

Znanstveni in strokovni članki

 
<< < 1 2 3 4 5 6 ... 10 ... 15 ... 20 ... 22 > >>
 

Projekt obvladovanja investicijskega procesa

 
Miha Jež, inž., Iskraemeco d. d., Kranj;
izr. prof. dr. Janez Kušar, univ. dipl. inž.,
doc. dr. Tomaž Berlec, univ. dipl. inž., oba Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček: V praksi večina podjetji nima natančno opredeljenega vodenja investicijskega procesa, zato se pri investiranjih v proizvodno opremo občasno sreča tudi s podaljšanjem časa projekta in zvišanjem stroškov. Za optimizacijo izvedbe investicijskih projektov je treba postaviti projektni model, ki natančno popiše potrebne aktivnosti, njihov tok in opredeli matriko odgovornosti. Projektni model zahteva tudi izdelavo kontrolnih seznamov, ki preprečujejo, da se katera izmed pomembnih zahtev opreme ne bi predpisala.
 
Ključne besede: investicijski inženiring, projektno vodenje, projektni model, model odločanja, proizvodna oprema
 
pdfProjekt obvladovanja investicijskega procesa (.pdf 783KB)
 

 

Žice za lasersko varjenje orodnih jekel

 
Prof. dr. Janez Tušek, univ. dipl. inž.,
Klemen Pompe, univ. dipl. inž., TKC, d. o. o., Ljubljana
 
Izvleček
Članek opisuje varilne žice za lasersko varjenje. Opisana so orodja, kalupi in orodna jekla, ki jih varimo lasersko. Na kratko je podan opis, kako lahko izdelamo žice za lasersko varjenje iz žic, namenjenih za varjenje orodij po postopku TIG. Opisane so napake na varilnih žicah, ki se pojavijo med izdelavo, če celoten proces vlečenja in tanjšanja žic ni povsem pravilen. Na koncu članka so podani zaključki.
 
Ključne besede: varilna žica, tanjšanje žic, lasersko varjenje, orodje, orodno jeklo
 
pdfŽice za lasersko varjenje orodnih jekel (.pdf 770KB)
 

 

Vozel – zastarel in le redko uporaben vezni element – ali je uporaben tudi v zdajšnjem času v sodobni industriji?

 
Dr. Blaž Jelenc, univ. dipl. mat., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko;
prof. dr. Janez Tušek, univ. dipl. inž., TKC d. o. o., Ljubljana
 
Povzetek: Predstavili bomo pakirni oz. mesarski vozel, ki je izjemno uporaben v okoliščinah, ko je treba z vrvjo kaj povezati ali pa privezati. Analizirali bomo tudi napetosti v vrvi in sile trenja med vrvjo in predmetom priveza. Iz opisanih primerov uporab bo razvidno, da ima vozel nekakšno univerzalno uporabnost, saj zlahka nadomesti bolj ozko usmerjene sisteme privezovanja (ali povezovanja), kot npr. elastične trakove in povezovalne trakove (gurtne).
 
Ključne besede: pakirni vozel, uporaba vozlov, trenje med vrvjo in kontaktno površino.
 
pdfVozel – zastarel in le redko uporaben vezni element – ali je uporaben tudi v zdajšnjem času v sodobni industriji? (.pdf 630KB)
 

 

Merjenje pozicijske točnosti in kalibracija linearnih osi CNC-obdelovalnih strojev

 
Luka Čerče, univ. dipl. inž., David Muženič, univ. dipl. inž., Vinko Rotar, izr. prof. dr. Franci Pušavec, univ. dipl. inž., izr. prof. dr. Davorin Kramar, univ. dipl. inž., vsi Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
 
Izvleček: Potrebe moderne industrije po doseganju vse ožjih toleranc ter zahteve mednarodnih standardov kakovosti so privedle k temu, da je zmogljivost proizvodne opreme pomembna kot še nikoli prej. Zahtevana dimenzijska točnost izdelkov neposredno kaže na pozicijsko točnost CNC-stroja. Poleg klasične meritve z merilnimi uricami lahko geometrijsko točnost obdelovalnih strojev preverimo s testom Ballbar. Dodatno lahko linearno pozicijsko točnost osi izmerimo z laserskim interferometrom. Na podlagi rezultatov testov lahko določene napake odpravimo s popravki parametrov v krmilniku CNC-stroja ter tako izboljšamo pozicijsko točnosti in krožnost CNC-stroja. S tem odločilno vplivamo na kakovost obdelane površine in dimenzijsko natančnost izdelkov. V prispevku sta na primeru iz prakse predstavljeni meritev geometrijske točnosti obdelovalnega stroja in izvedba kalibracije linearnih osi.
 
Ključne besede: geometrijska natančnost, pozicijska točnost, CNC-stroj, naprava Ballbar, laserske meritve, umerjanje CNC-strojev
 
pdfMerjenje pozicijske točnosti in kalibracija linearnih osi CNC-obdelovalnih strojev (.pdf 867KB)
 

 

Toplotna obdelava maraging jekla, navarjenega s postopkom oblikovnega obločnega navarjanja z žico

 
Maja Lindič, mag. inž., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo;
Boštjan Podlipec, univ. dipl. inž., Razvojni center Jesenice, d. o. o., Jesenice;
Matija Bušić, Univerza v Zagrebu, Fakulteta za strojništvo in ladjedelništvo;
Doc. dr. Damjan Klobčar, univ. dipl. inž., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček: Oblikovno obločno navarjanje z žico (ang. WAAM – wire arc additive manufacturing) je postopek dodajalnih tehnologij, ki ima velik potencial tudi pri izdelavi in popravilu orodij. Maraging jeklo v primerjavi s klasičnimi orodnimi jekli odlikujeta dobra varivost in enostavna toplotna obdelava. Zaradi neenakomernega ohlajanja taline med varjenjem in toplotne obdelave predhodno nanesenih varkov je mikrostruktura materiala po navarjanju nehomogena, zato je za dosego optimalnih mehanskih lastnosti izdelka nujna naknadna toplotna obdelava. Žico iz maraging jekla smo navarjali na osnovni material po postopku obločnega oblikovnega navarjanja z uporabo varilnega programa MIG CMT+pulz. Tako izdelane vzorce smo toplotno obdelali v dveh sklopih: s topilnim žarjenjem in z izločevalnim žarjenjem. Analizirali smo mikrostrukturo in izmerili trdoto po posameznih fazah toplotne obdelave. Rezultati bodo služili za določitev vpliva pogojev toplotne obdelave na strukturo materiala in za primerjavo z deklariranimi vrednostmi.
 
Ključne besede: oblikovno obločno navarjanje z žico (WAAM), maraging jeklo, toplotna obdelava
 
pdfToplotna obdelava maraging jekla, navarjenega s postopkom oblikovnega obločnega navarjanja z žico (.pdf 514KB)
 

 

Uporaba zaščitnih korekcijskih očal v vizualni ergonomiji

 
Prof. dr. Zvone Balantič, univ. dipl. inž.,  Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kranj;
Dejan Aljančič, univ. dipl. inž., Alcom, d. o. o., Kranj
 
Izvleček:

Človeški vid se z leti spreminja in v določenem trenutku je lahko potrebna njegova korekcija. Ker človek več kot 80 % informacij pridobi z vidom, je vizualna ergonomija izjemno pomembna na slehernem koraku. Delo in delovni pogoji pogostokrat niso idealni in primerni za izpostavljene oči, zato je potrebno organ vida zaščititi z uporabo ustreznih in najbolj kakovostnih zaščitnih očal.

Človek svoje delo nemalokrat opravlja v agresivnem okolju, ki je lahko nevarno za poškodbe organa vida. Oko moramo zaščititi z zaščitnimi očali, pri tem pa poskrbeti za ustrezno ločljivost in ostrino vida. Človekove vizualne zmožnosti se z uporabo zaščite nekoliko spremenijo. S pravilno in ustrezno izbiro zaščitnih korekcijskih očal bomo odpravili neuravnoteženost med človekovimi individualnimi lastnostmi, okoljem in delovno nalogo. Neuravnoteženost lahko povzroči neugodje, pojav napak, nesreč in poškodb pri delu. Današnja tehnologija omogoča uporabo najsodobnejših materialov za izdelavo zaščitnih korekcijskih očal, ki ustrezajo najbolj zahtevnim standardom.

Naš cilj je proučiti in uporabiti zanesljive in inovativne rešitve za zaščito organa vida pred vplivi zunanjega okolja. Osredotočamo se na integracijo najsodobnejše tehnologije pri izdelavi zaščitnih korekcijskih očal in pri ustvarjanju pogojev, ki ustrezajo človekovim individualnim vizualnim zmožnostim. Pri tem sodelujejo človekove vizualne sposobnosti, okolje in delo.

Teoretično in eksperimentalno smo dokazali, da skozi korekcijska očala, kombinirana z običajnimi zaščitnimi očali, prehaja bistveno manj svetlobe kot pri uporabi zaščitnih korekcijskih očal. Če na površino korekcijskih zaščitnih očal nanesemo še antirefleksni sloj, še dodatno pridobimo pri transmisivnosti, tako da bo svetlobna prehodnost dosegla celo 98 %.
 
Ključne besede: vizualna ergonomija, zaščitna korekcijska očala, dioptrijska očala, zaščitna očala, refleksija
 
pdfUporaba zaščitnih korekcijskih očal v vizualni ergonomiji (.pdf 568KB)
 

 

Testiranje obtočnih ventilov filtrov

 
Sandi Korpič, dipl. inž., Prima Filtertehnika, d. o. o., Medvode;
Doc. dr. Franc Majdič, univ. dipl. inž., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček:
Obtočni ventili so sestavni del filtrskih vložkov, ki se v večini primerov uporabljajo v hidravličnih napravah. Najpomembnejši parameter obtočnega ventila je odpiralni tlak, ki pa je odvisen od pretoka, kar popiše karakteristika Δp – Q. V raziskavi smo z dvema medijema, tj. z zrakom in s hidravličnim oljem, določili odpiralne tlake za že razvite obtočne ventile ter ugotavljali, kako uporabljeni medij vpliva na odpiralni tlak. Ugotovljeno je bilo, da je primerjava med zrakom in oljem možna, vendar odvisna od oblike obtočnega ventila.
 
Ključne besede:
obtočni ventil, filtrski vložek, filter, odpiralni tlak, diagram Δp – Q
 
pdfTestiranje obtočnih ventilov filtrov (.pdf 604KB)
 

 

Redefinicija merskih enot SI

 
Dr. Rado Lapuh, univ. dipl. inž.,
dr. Samo Kopač, univ. dipl. inž.,
mag. Matej Grum, univ. dipl. inž., vsi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad RS za meroslovje
 
Meroslovje je veda o merjenju. Z merjenji in mednarodnim sistemom merskih enot (SI) se v življenju srečujemo vsak dan, na vsakem koraku, čeprav se tega niti ne zavedamo. V Sloveniji to področje pokriva in ureja Urad RS za meroslovje z dobro organiziranim nacionalnim meroslovnim sistemom, ki zagotavlja točnost merjenj in uporabo pravilnih merskih enot (SI).
 
 
pdfRedefinicija merskih enot SI (.pdf 722KB)
 

 

Uporaba dodajalnih slojevitih tehnologij – hidravlični ventili

 
Mag. Anže Čelik, univ. dipl. inž., Poclain Hydraulics, d. o. o., Žiri
 
Izvleček: Postopek (hitre) izdelave tridimenzionalnih objektov na osnovi dodajalnih slojevitih tehnologij je vse bolj uveljavljen način, kako iz virtualnega preiti v realno. Aditivne oz. dodajalne slojevite tehnologije s pridom izkoriščamo tudi v podjetju Poclain Hydraulics (tako za potrebe vizualne komunikacije s kupci kakor tudi za vrednotenje funkcionalnosti prototipa). Pri tem ne gre le za precejšnjo pohitritev proizvodnega procesa (in s tem tudi skrajšanje časa lansiranja izdelka na tržišče), ampak se bistveno skrajša tudi razvojni cikel izdelka. Slednje gre predvsem na račun uporabe naprednih numeričnih optimizacijskih orodij, ki gredo z roko v roki s prej omenjeno tehnologijo hitre izdelave.

Prispevek prikazuje primere uporabe dodajalne slojevite tehnologije v podjetju Poclain Hydraulics. Na primeru večfunkcijskega ohišja hidravličnega ventila sta bolj podrobno prikazana potek topološke optimizacije omenjenega ohišja in prihranek materiala glede na začetno obliko.

Dodajalne slojevite tehnologije omogočajo izjemno široko paleto možnosti uporabe. Izbira ustrezne tehnologije je odvisna predvsem od kupčevih zahtev in želja po končnem izdelku. Z ozirom na dosedanji razvoj dodajalnih tehnologij pa gre tej panogi upravičeno pripisati trend enega izmed najhitreje rastočih trgov današnjega časa.
 
Ključne besede: slojevite tehnologije, 3D-tisk, topološka optimizacija, simulacije
 
pdfUporaba dodajalnih slojevitih tehnologij – hidravlični ventili (.pdf 594KB)
 

 

Rekonfigurabilna in modularna robotska celica za maloserijsko proizvodnjo

 
Martin Bem, Timotej Gašpar, Igor Kovač, Aleš Ude, vsi Institut »Jožef Stefan«
 
Izvleček: Uporaba robotov v maloserijski proizvodnji je težavna, saj je menjava serije izdelkov drag, časovno zamuden proces. Roboti se zato najpogosteje uporabljajo v velikoserijski proizvodnji, kjer dalj časa opravljajo iste naloge. Da bi omogočili robotizacijo maloserijske proizvodnje, ki je značilna za majhna in srednje velika podjetja (SME), je bila v sklopu evropskega projekta ReconCell razvita rekonfigurabilna robotska celica. Ta omogoča učinkovito avtomatizacijo izdelave majhnih serij raznolikih izdelkov. V članku so opisani mehanski in programski gradniki, ki omogočajo prilagajanje celice spreminjajoči se proizvodnji. Članek obravnava tudi rezultate validacije rekonfigurabilne celice na industrijskih primerih.
 
Ključne besede: robotska montaža, rekonfiguracija, modularnost, fleksibilno vpenjalo
 
pdfRekonfigurabilna in modularna robotska celica za maloserijsko proizvodnjo (.pdf 513KB)
 

<< < 1 2 3 4 5 6 ... 10 ... 15 ... 20 ... 22 > >>

Novice

 
 
RAZPIS NAGRAD TEHNOLOŠKE MREŽE TEHNOLOGIJA VODENJA PROCESOV
Tehnološka mreža »Tehnologija vodenja procesov« (TM TVP) razpisuje nagrade za najboljša diplomska in magistrska dela. Nagrade so namenjen... »
 
 
Letos izjemno uspešno »Stičišče znanosti in gospodarstva« tudi na 52. MOS-u v Celju
Na 52. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti, v Celju so se že četrtič, v »Stičišču znanosti in gospodarstva«, ki je projekt Ministrs... »
 
 
29. Tehniški posvet vzdrževalcev Slovenije
Program  posvetovanja
Otočec, 9. in 10. oktober 2019 »
 
   
   
 ppt commerce  MIEL-OMRON
   

Ventil 

revija za fluidno tehniko, avtomatizacijo in mehatroniko

Osnovno poslanstvo revije je prenos znanja v prakso, nadaljnji razvoj in popularizacija področij fluidne tehnike, avtomatizacije in mehatronike, kot tudi skrb za strokovno izrazoslovje na omenjenih področjih.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta.