Uredništvo


Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo Uredništvo revije VENTIL

Aškerčeva 6, POB 394, 1000 Ljubljana

T: 01 47 71 704
F: 01 25 18 567 
    01 4771-772
E-mail: ventil@fs.uni-lj.si

Revijo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

Znanstveni in strokovni članki

 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
 

Hibridna izdelava s postopkom ciljnega nalaganja taljenega polimera in frezanja: II. del – Optimizacija tehnoloških parametrov hibridne izdelave ob uporabi ekstrudorske šobe večjega premera in primerjava rezultatov s standardno ekstrudorsko šobo

 
Damir Grguraš, univ. dipl. inž.,
doc. dr. Davorin Kramar, univ. dipl. inž.,
David Homar, univ. dipl. inž.,
prof. dr. Janez Kopač, univ. dipl. inž.,
vsi Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček: V tem dvodelnem prispevku je predstavljena hibridna izdelava s ciljnim nalaganjem taljenega polimera in frezanjem. Hibridna izdelava, ki vključuje kombinacijo tehnologije dodajanja materiala po plasteh in tehnologije odrezavanja, se vse pogosteje uporablja v industriji. Vedno več proizvajalcev obdelovalnih strojev ponuja tudi hibridne stroje, ki imajo obe tehnologiji implementirani na enem stroju, kar omogoča izdelavo ob enem vpetju. Tudi na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani je bil izdelan takšen hibridni stroj, kar je bilo opisano že v prvem delu tega članka (v prejšnji številki revije Ventil). V prvem delu članka smo predstavili optimizacijo tehnoloških parametrov hibridne izdelave, kjer smo za postopek ciljnega nalaganja taljenega polimera uporabili standardno ekstrudorsko šobo premera D = 0.4 mm. V drugem delu članka je predstavljena optimizacija tehnoloških parametrov pri uporabi nestandardne ekstrudorske šobe večjega premerom D = 1.1 mm. Na koncu je opisana še primerjava rezultatov hibridne izdelave z obema šobama.
 
Ključne besede: hibridna izdelava, ciljno nalaganje taljenega polimera, obodno frezanje, material PLA, načrtovanje eksperimentov, empirično modeliranje in optimizacija
 
pdfHibridna izdelava s postopkom ciljnega nalaganja taljenega polimera in frezanja: II. del – Optimizacija tehnoloških parametrov hibridne izdelave ob uporabi ekstrudorske šobe večjega premera in primerjava rezultatov s standardno ekstrudorsko šobo (.pdf 435KB)
 

 

Mednarodnopravni status vodje zrakoplova – 2. del

 
Mag. Aleksander Čičerov, univ. dipl. prav., UL, Fakulteta za strojništvo – uredništvo revije Ventil
 
Izvleček: Poskus uzakoniti mednarodnopravni status vodje zrakoplova temelji na dejstvu, da se ta pri opravljanju svojih nalog znajde v različnih pravnih okoljih. Ali je njegov status tudi mednarodnopravno urejen in kakšne so možnosti, da ga bodo ščitili mednarodni predpisi? Vodja zrakoplova ni samo pilot v klasičnem smislu, vse bolj postaja letalski menedžer. Se njegova vloga (pravice in dolžnosti) z modernimi tehnologijami spreminja in če se, ali je še nujen za varno, pravočasno in učinkovito upravljanje z zrakoplovom?
 
Ključne besede: vodja zrakoplova, mednarodnopravni status, Čikaška konvencija, aneksi, de lege lata, de lege ferenda, Tokijska konvencija, osnutek Konvencije o pravnem statusu vodje zrakoplova, ICAO (februar 1947)
 
pdfMednarodnopravni status vodje zrakoplova – 2. del (.pdf 591KB)
 

 

Avtomatsko niveliranje in brezžično krmiljenje mobilne hidravlične platforme s teleskopskim dvigalom

 
Domagoj Antić, mag. ing. mech., Zvonimir Lažeta, mag. ing. mech., Ph.D. Željko Šitum, full professor,
all University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture
 
Povzetek: Mobilna hidravlična platforma je naprava namenjena začasnemu dviganju oseb in opreme na nedostopna mesta, pogosto visoko nad tlemi. Običajno se z dvigalom opravlja iz delovne platforme s strani pooblaščenega operaterja, kar je večkrat problem, ker mora operater hkrati opravljati še delo drugih oseb (npr. snemanje filmov, dela v mestih, …). Z vidika vzdrževanja platforme se pogosto pojavljajo tudi poškodbe ožičenja, ki je napeljano skozi teleskop hidravličnega dvigala. Poškodbe ožičenja v veliki meri vplivajo na razpoložljivost dvigala, zato je želja, da je verjetnost njihovega pojava čim manjša. Z željo po povečanju učinkovitosti sistema je bila izvedena rekonstrukcija hidravlične dvižne platforme z avtomatskih niveliranjem in brezžičnim krmiljenjem, ki hkrati onemogoča prevrnitev. Za PLC krmilnik je bil izdelan program, ki omogoča še dodatne prednosti takega sistema.
 
Ključne besede: mobilna hidravlična platforma, teleskopsko dvigalo, avtomatsko niveliranje, brezžično krmiljenje
 
pdfAvtomatsko niveliranje in brezžično krmiljenje mobilne hidravlične platforme s teleskopskim dvigalom (.pdf 808KB)
 

 

Testiranje hidravličnih filtrirnih materialov po standardu

 
Doc. dr. Franc Majdič, univ. dipl. inž.,
Anže Peterlin, oba Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo;
Matej Tomšič, univ. dipl. inž., TRM filter, d. o. o., Ljubljana
 
Izvleček: Čistoča hidravlične kapljevine je ključnega pomena za dolgotrajno brezhibno delovanje hidravličnih strojev in naprav. Več dejavnikov vpliva na čistočo, vendar je praviloma na prvem mestu uporaba ustreznih hidravličnih filtrov. V prvem delu prispevka je predstavljen kratek pregled standarda ISO 16889 s priporočili za določitev testnih parametrov preizkuševališča. Na podlagi priporočil iz standarda je bilo izdelano preizkuševališče za testiranje filtrirnih materialov - membran. Na koncu so predstavljeni rezultati prvih testov filtrirne membrane.
 
Ključne besede: hidravlično olje, čistoča, filtri, standardizirani testi
 
pdfTestiranje hidravličnih filtrirnih materialov po standardu (.pdf 428KB)
 

 

Vzroki za prisotnost zraka v hidravličnem sistemu

 
Izr. prof. dr. Darko Lovrec, univ. dipl. inž., Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček: Vzroki za številne nevšečnosti in nepravilnosti v delovanju hidravlične naprave ali pa za krajšo uporabno dobo mineralnega hidravličnega olja od pričakovane so v tesni povezavi s prisotnostjo zraka. Zrak se lahko v napravi pojavi zaradi najrazličnejših vzrokov in v različnih oblikah. Lahko je očem viden, saj se pojavlja v obliki pen ali elementarnih zračnih mehurčkov, lahko pa je »neviden«, saj je raztopljen v tekočini. V tem primeru ga v elementarni obliki opazimo šele kasneje, ko se spremenijo obratovalne (tlačne) razmere. Te pa so v ozki povezavi z zasnovo samega hidravličnega sistema in posameznih gradnikov. Na pojav zraka v hidravličnem sistemu pa vplivajo tudi uporabljano olje oz. vrsta hidravlične tekočine in njene fizikalno-kemične lastnosti.

V prispevku se bomo posvetili različnim oblikam zraka v hidravličnem sistemu, vzrokom za njihov nastanek in razumevanju mehanizmov njihovega nastanka. Posredno pa bomo na ta način tudi odgovorili na vprašanje, kako se pojavu zraka v hidravličnem sistemu izogniti. Zaradi številnih posledic prisotnosti zraka v hidravličnem sistemu tega povsem upravičeno uvrščamo med kontaminante.
 
Ključne besede: hidravlični sistem, zrak, kontaminant, aeracija, penjenje
 
pdfVzroki za prisotnost zraka v hidravličnem sistemu (.pdf 472KB)
 

 

Hibridna izdelava s postopkom ciljnega nalaganja taljenega polimera in frezanja: I. del – Optimizacija tehnoloških parametrov hibridne izdelave ob uporabi standardne ekstrudorske šobe

 
Damir Grguraš, univ. dipl. inž.,
doc. dr. Davorin Kramar, univ. dipl. inž.,
David Homar, univ. dipl. inž.,
prof. dr. Janez Kopač, univ. dipl. inž.,
vsi Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček: Izdelke zelo kompleksnih geometrij je včasih težko izdelati na konvencionalen način z odrezavanjem. Kot veliko lažji in cenovno ugodnejši način izdelave se vse več uporablja aditivna tehnologija oziroma tehnologija dodajanja materiala po plasteh. Pri tehnologiji dodajanja materiala po plasteh je glavna pomanjkljivost slabša kakovost zunanje površine, ki pa jo lahko naknadno izboljšamo z odrezavanjem. V tem primeru govorimo o hibridni izdelavi, ki je predstavljena v tem dvodelnem prispevku. S postopkom ciljnega nalaganja taljenega polimera je izdelan vzorčni izdelek, ki mu je s postopkom obodnega frezanja izboljšana hrapavost zunanje površine. I. del prispevka zajema optimizacijo tehnoloških parametrov omenjene hibridne izdelave ob uporabi standardne ekstrudorske šobe (premer D = 0.4 mm) za ciljno nalaganje taljenega polimera. II. del prispevka (v naslednji številki revije Ventil) pa bo zajemal optimizacijo tehnoloških parametrov iste hibridne izdelave ob uporabi večje, nestandardne, ekstrudorske šobe (premer D = 1.1 mm), ki je bila uporabljena zaradi skrajšanja celotnega časa izdelave. Prikazana bo tudi primerjava pridobljenih rezultatov z obema šobama.
 
Ključne besede: hibridna izdelava, ciljno nalaganje taljenega polimera, obodno frezanje, material PLA, načrtovanje eksperimentov, empirično modeliranje in optimizacija
 
pdfHibridna izdelava s postopkom ciljnega nalaganja taljenega polimera in frezanja: I. del – Optimizacija tehnoloških parametrov hibridne izdelave ob uporabi standardne ekstrudorske šobegrguras (.pdf 431KB)
 

 

Zmogljivi kolesni električni motorji za električna vozila prihodnosti

 
Luka Ambrožič, univ. dipl. inž., Elaphe Propulsion Technologies Ltd., Ljubljana, Slovenia
 
Razširjeni povzetek

Avtomobilska industrija se vse bolj osredotoča na proizvajanje električnih avtomobilov in tako izpolnjuje prikrito hrepenenje človeštva, da se odkupi okolju. Medtem pa se za kulisami bije boj med različnimi e-tehnologijami prihodnosti. Še vedno so med manj zastopanimi tehnologijami, a glavni favoriti oblikovalcev vozil, kolesni elektromotorji. Utemeljeno najpreprostejši in najbolj prefinjen koncept izmed vseh oblik pogonskih sistemov so kolesni elektromotorji še vedno tehnično zahteven izziv tako za inženirje in znanstvenike kot tudi za podjetnike in inovatorje.

Začetek vožnje terja od pogonskega sistema vozila največji navor ravno pri speljevanju, za kar so pri klasičnih avtomobilih z motorji na notranje zgorevanje potrebni mehanski prenosi in menjalniki. Po drugi strani pa električni motorji proizvedejo celoten navor takoj ob zagonu, brez mehanskih prenosov in so pisani na kožo uporabi za pogon avtomobilov. Tudi zgodovinsko so bili električni motorji razviti kot pogonski sklopi prvih avtomobilov (ki so bili električni), čeprav jih je kasneje zaradi različnih razlogov izpodrinil motor z notranjim zgorevanjem. Dandanes narekuje videz avtomobilov prav klasični pogonski sistem, ki je sestavljen iz motorja na notranje zgorevanje, menjalnika in diferenciala ter izpušnega sistema. Večji del pogonskega sistema je v prednjem delu vozila in pod potniško kabino, kar oblikovalcem vozil praktično onemogoči oblikovanje, ki bi se osredotočilo na uporabniško izkušnjo potnikov. Skupaj z razvojem baterij in naprednih kolesnih elektromotorjev pa se lahko tradicionalna oblika pogonskega sistema drastično spremeni, saj pri uporabi kolesnih električnih motorjev postanejo menjalniki, centralni motor ter ostale komponente mehanskih prenosov popolnoma odveč, pri tem pa se dosežejo izjemno velik izkoristek energije – preko 90 %, nižja teža vozil in veliko povečanje nadzora nad dinamiko vozila ter izboljšanje varnosti.
 
Ključne besede: električna vozila, pogon prihodnosti, v platišču, sinhronski motor s permanentnimi magneti, neposreden prenos, visok izkoristek, regeneracija, elektronska komutacija, EM-topologija
 
pdfZmogljivi kolesni električni motorji za električna vozila prihodnosti (.pdf 367KB)
 

 

Dispergiranje zraka v posodi z mešali pri velikem pretoku zraka

 
Doc. dr. Andrej Bombač, univ. dipl. inž., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Ivan Matijević, univ. dipl. inž., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo in Calcit d.o.o., Proizvodnja kalcitnih polnil, Stahovica
 
Izvleček: V tem delu je zajeta analiza nekaterih osnovnih karakteristik pri dispergiranju zraka v mešalni posodi, ki so bile izračunane z računalniško dinamiko tekočin (Computational Fluid Dynamics, CFD). V mešalni posodi so bila nameščena naslednja mešala: radialno mešalo ABT kot spodnje, turbinsko mešalo 6PBT45 kot srednje in aksialno mešalo tipa Scaba 3SHP1 kot zgornje mešalo. Vsa mešala so bila enakega premera 0,5 T. Dispergiranja zraka na modelni mešalni napravi s premerom posode 450 mm je bilo obravnavano pri pretoku zraka 28,3 mn3/h in vrtilni frekvenci mešala 178 vrt/min. Vsi izračuni so bil opravljeni s programsko opremo ANSYS FLUENT 16.2 za reševanje enačb v eno- in dvofaznih sistemih. Na podlagi izračuna CFD tokovnega polja je omogočen lokalni 'vpogled' različnih veličin, kot so npr. tokovno polje kapljevine, hitrostno polje kapljevine ter plinaste faze, tlačne razmere, turbulentna kinetična in disipirana energija, delež plinaste faze itn. Pri obravnavi plinaste faze je bil uporabljen model ravnotežne porazdelitve s šestimi razredi velikosti mehurčkov zraka. S CFD je bila izračunana tudi moč tristopenjskega mešala pri mešanju vode in pri dispergiranju zraka v vodo. Rezultati se zelo dobro ujemajo z izmerjenimi vrednostmi predhodno opravljenih del na modelni mešalni napravi. Za delovno kapljevino je bila uporabljena vodovodna voda.
 
Ključne besede: izračun CFD, mešanje, dispergiranje zraka, večstopenjsko mešalo, mešalo ABT, turbinsko mešalo, mešalo 3SHP1, moč mešanja, poplavno stanje
 
pdfDispergiranje zraka v posodi z mešali pri velikem pretoku zraka (.pdf 845KB)
 

 

Primerjava hidravličnih in pnevmatskih referenčnih etalonov za tlak

 
Peter Sambol, Andrej Svete, univ. dipl. inž.,
doc. dr. Jože Kutin, univ. dipl. inž.,
izr. prof. dr. Ivan Bajsić, univ. dipl. inž.,
vsi Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček: V prispevku je predstavljena metoda neposredne primerjave hidravličnega in pnevmatskega referenčnega etalona za tlak, in sicer oljne tlačne tehtnice ter elektronskega merilnika tlaka plina. Opisana sta sestava in delovanje tlačne tehtnice ter podan merilni model za določitev nadtlaka na referenčnem nivoju tlačne tehtnice in njegove merilne negotovosti. Za primerjavo izmerkov hidravličnega in pnevmatskegae talonskega merilnika je treba določiti korekcijo tlaka zaradi vpliva višinskih razlik prenosne tekočine. Na podlagi primerjave izmerjenih tlakov z obema referenčnima etalonoma in njihovih razširjenih merilnih negotovosti smo v prispevku  preverili kalibracijski in merilni zmogljivosti merjenja (CMC – Calibration and Measurement Capability) nadtlaka z referenčnima etalonoma.
 
Ključne besede: meroslovje tlaka, referenčni etalon, tlačna tehtnica, korekcija tlaka zaradi višinske razlike, CMC
 
pdfPrimerjava hidravličnih in pnevmatskih referenčnih etalonov za tlak (.pdf 521KB)
 

 

Načrtovanje hidrostatičnega pogona vlačilca za čolne

 
Vincent Knab, univ. dipl. Inž., Poclain Hydraulics group, Žiri
 
Razširjeni povzetek: V prispevku je predstavljen projekt izvedbe hidrostatičnega pogona, namenjen za uporabo na večjih daljinsko vodenih vlačilcih za čolne. Vlačilec dolžine 10 m in širine 3 m, opremljen z osmimi kolesi, od tega so štiri gnana, mora naloženi čoln natančno in varno transportirati na določeno lokacijo v ladjedelnici ali v marini. Neobremenjen mora biti sposoben premagovati tudi večje razdalje v ladjedelnici, tudi s hitrostjo do 12 km/h. Velika okretnost vlačilca je zato naslednja pomembna zahteva, ki postavlja zelo visoke zahteve za njegov krmilni sistem. Zaradi velikega bremena – čolni mase do 40 t – in njegove vztrajnosti v fazah pospeševanja in zaviranja je odločilnega pomena ustrezno zasnovan hidrostatični pogon vlačilca. Pri tem gre za hidravlični zaprti krogotok s proporcionalno regulacijo hitrosti, velikim zagonskim momentom, zanesljivim zavornim sistemom in zanesljivim ter fleksibilnim krmilnim sistemom. Omenjene zahteve je bilo moč doseči samo z uporabo ustreznih gradnikov. V prispevku je zato velik poudarek na tehnični rešitvi in izbranih komponentah, predvsem hidromotorja in hidravličnih črpalk, njunih značilnostih in posebnostih. Prav tako je predstavljeno elektronsko krmiljenje celotnega pogona z on-board diagnostiko.
 
Ključne besede: vlačilec za čolne, hidrostatični pogon, zaprti krogotok
 
pdfNačrtovanje hidrostatičnega pogona vlačilca za čolne (.pdf 485KB)
 

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>

Novice

 
 
V okviru 52 sejma MOS že četrto Stičišče znanosti in gospodarstva
Na celjskem sejmišču bo med 10. in 15. septembrom letos več kot 50 visokotehnoloških podjetij in raziskovalnih ustanov predstavilo inovacije, vrhu... »
 
 
Vabilo na konferenco: Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu
Vabljena predavanja, predstavitve člankov, študentska sekcija, podelitev nagrad Tehnološke mreže, razstava pokroviteljev in borza kadrov. Teme pre... »
 
 
V 15 letih 90 strokovnih dogodkov – od Nanotehnoloških dnevov do Stičišča znanosti in gospodarstva
Janez Škrlecu, dolgoletnemu članu Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in ustanovitelju Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS, je ... »
 

Izpostavljamo znanstvene in strokovne članke

 
 
 
Klemen Pompe, Robert Ivančič, Primož Repnik, Janez Tušek
Robotsko lasersko varjenje nerjavne pločevine

 

 
   
   
 ppt commerce  MIEL-OMRON
   

Ventil 

revija za fluidno tehniko, avtomatizacijo in mehatroniko

Osnovno poslanstvo revije je prenos znanja v prakso, nadaljnji razvoj in popularizacija področij fluidne tehnike, avtomatizacije in mehatronike, kot tudi skrb za strokovno izrazoslovje na omenjenih področjih.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta.