Uredništvo


Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo Uredništvo revije VENTIL

Aškerčeva 6, POB 394, 1000 Ljubljana

T: 01 47 71 704
F: 01 25 18 567 
    01 4771-772
E-mail: ventil@fs.uni-lj.si

Revijo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

Znanstveni in strokovni članki

 
<< < 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 ... 20 21 > >>
 

Testiranje hidravličnih filtrirnih materialov po standardu

 
Doc. dr. Franc Majdič, univ. dipl. inž.,
Anže Peterlin, oba Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo;
Matej Tomšič, univ. dipl. inž., TRM filter, d. o. o., Ljubljana
 
Izvleček: Čistoča hidravlične kapljevine je ključnega pomena za dolgotrajno brezhibno delovanje hidravličnih strojev in naprav. Več dejavnikov vpliva na čistočo, vendar je praviloma na prvem mestu uporaba ustreznih hidravličnih filtrov. V prvem delu prispevka je predstavljen kratek pregled standarda ISO 16889 s priporočili za določitev testnih parametrov preizkuševališča. Na podlagi priporočil iz standarda je bilo izdelano preizkuševališče za testiranje filtrirnih materialov - membran. Na koncu so predstavljeni rezultati prvih testov filtrirne membrane.
 
Ključne besede: hidravlično olje, čistoča, filtri, standardizirani testi
 
pdfTestiranje hidravličnih filtrirnih materialov po standardu (.pdf 428KB)
 

 

Vzroki za prisotnost zraka v hidravličnem sistemu

 
Izr. prof. dr. Darko Lovrec, univ. dipl. inž., Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček: Vzroki za številne nevšečnosti in nepravilnosti v delovanju hidravlične naprave ali pa za krajšo uporabno dobo mineralnega hidravličnega olja od pričakovane so v tesni povezavi s prisotnostjo zraka. Zrak se lahko v napravi pojavi zaradi najrazličnejših vzrokov in v različnih oblikah. Lahko je očem viden, saj se pojavlja v obliki pen ali elementarnih zračnih mehurčkov, lahko pa je »neviden«, saj je raztopljen v tekočini. V tem primeru ga v elementarni obliki opazimo šele kasneje, ko se spremenijo obratovalne (tlačne) razmere. Te pa so v ozki povezavi z zasnovo samega hidravličnega sistema in posameznih gradnikov. Na pojav zraka v hidravličnem sistemu pa vplivajo tudi uporabljano olje oz. vrsta hidravlične tekočine in njene fizikalno-kemične lastnosti.

V prispevku se bomo posvetili različnim oblikam zraka v hidravličnem sistemu, vzrokom za njihov nastanek in razumevanju mehanizmov njihovega nastanka. Posredno pa bomo na ta način tudi odgovorili na vprašanje, kako se pojavu zraka v hidravličnem sistemu izogniti. Zaradi številnih posledic prisotnosti zraka v hidravličnem sistemu tega povsem upravičeno uvrščamo med kontaminante.
 
Ključne besede: hidravlični sistem, zrak, kontaminant, aeracija, penjenje
 
pdfVzroki za prisotnost zraka v hidravličnem sistemu (.pdf 472KB)
 

 

Hibridna izdelava s postopkom ciljnega nalaganja taljenega polimera in frezanja: I. del – Optimizacija tehnoloških parametrov hibridne izdelave ob uporabi standardne ekstrudorske šobe

 
Damir Grguraš, univ. dipl. inž.,
doc. dr. Davorin Kramar, univ. dipl. inž.,
David Homar, univ. dipl. inž.,
prof. dr. Janez Kopač, univ. dipl. inž.,
vsi Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček: Izdelke zelo kompleksnih geometrij je včasih težko izdelati na konvencionalen način z odrezavanjem. Kot veliko lažji in cenovno ugodnejši način izdelave se vse več uporablja aditivna tehnologija oziroma tehnologija dodajanja materiala po plasteh. Pri tehnologiji dodajanja materiala po plasteh je glavna pomanjkljivost slabša kakovost zunanje površine, ki pa jo lahko naknadno izboljšamo z odrezavanjem. V tem primeru govorimo o hibridni izdelavi, ki je predstavljena v tem dvodelnem prispevku. S postopkom ciljnega nalaganja taljenega polimera je izdelan vzorčni izdelek, ki mu je s postopkom obodnega frezanja izboljšana hrapavost zunanje površine. I. del prispevka zajema optimizacijo tehnoloških parametrov omenjene hibridne izdelave ob uporabi standardne ekstrudorske šobe (premer D = 0.4 mm) za ciljno nalaganje taljenega polimera. II. del prispevka (v naslednji številki revije Ventil) pa bo zajemal optimizacijo tehnoloških parametrov iste hibridne izdelave ob uporabi večje, nestandardne, ekstrudorske šobe (premer D = 1.1 mm), ki je bila uporabljena zaradi skrajšanja celotnega časa izdelave. Prikazana bo tudi primerjava pridobljenih rezultatov z obema šobama.
 
Ključne besede: hibridna izdelava, ciljno nalaganje taljenega polimera, obodno frezanje, material PLA, načrtovanje eksperimentov, empirično modeliranje in optimizacija
 
pdfHibridna izdelava s postopkom ciljnega nalaganja taljenega polimera in frezanja: I. del – Optimizacija tehnoloških parametrov hibridne izdelave ob uporabi standardne ekstrudorske šobegrguras (.pdf 431KB)
 

 

Zmogljivi kolesni električni motorji za električna vozila prihodnosti

 
Luka Ambrožič, univ. dipl. inž., Elaphe Propulsion Technologies Ltd., Ljubljana, Slovenia
 
Razširjeni povzetek

Avtomobilska industrija se vse bolj osredotoča na proizvajanje električnih avtomobilov in tako izpolnjuje prikrito hrepenenje človeštva, da se odkupi okolju. Medtem pa se za kulisami bije boj med različnimi e-tehnologijami prihodnosti. Še vedno so med manj zastopanimi tehnologijami, a glavni favoriti oblikovalcev vozil, kolesni elektromotorji. Utemeljeno najpreprostejši in najbolj prefinjen koncept izmed vseh oblik pogonskih sistemov so kolesni elektromotorji še vedno tehnično zahteven izziv tako za inženirje in znanstvenike kot tudi za podjetnike in inovatorje.

Začetek vožnje terja od pogonskega sistema vozila največji navor ravno pri speljevanju, za kar so pri klasičnih avtomobilih z motorji na notranje zgorevanje potrebni mehanski prenosi in menjalniki. Po drugi strani pa električni motorji proizvedejo celoten navor takoj ob zagonu, brez mehanskih prenosov in so pisani na kožo uporabi za pogon avtomobilov. Tudi zgodovinsko so bili električni motorji razviti kot pogonski sklopi prvih avtomobilov (ki so bili električni), čeprav jih je kasneje zaradi različnih razlogov izpodrinil motor z notranjim zgorevanjem. Dandanes narekuje videz avtomobilov prav klasični pogonski sistem, ki je sestavljen iz motorja na notranje zgorevanje, menjalnika in diferenciala ter izpušnega sistema. Večji del pogonskega sistema je v prednjem delu vozila in pod potniško kabino, kar oblikovalcem vozil praktično onemogoči oblikovanje, ki bi se osredotočilo na uporabniško izkušnjo potnikov. Skupaj z razvojem baterij in naprednih kolesnih elektromotorjev pa se lahko tradicionalna oblika pogonskega sistema drastično spremeni, saj pri uporabi kolesnih električnih motorjev postanejo menjalniki, centralni motor ter ostale komponente mehanskih prenosov popolnoma odveč, pri tem pa se dosežejo izjemno velik izkoristek energije – preko 90 %, nižja teža vozil in veliko povečanje nadzora nad dinamiko vozila ter izboljšanje varnosti.
 
Ključne besede: električna vozila, pogon prihodnosti, v platišču, sinhronski motor s permanentnimi magneti, neposreden prenos, visok izkoristek, regeneracija, elektronska komutacija, EM-topologija
 
pdfZmogljivi kolesni električni motorji za električna vozila prihodnosti (.pdf 367KB)
 

 

Dispergiranje zraka v posodi z mešali pri velikem pretoku zraka

 
Doc. dr. Andrej Bombač, univ. dipl. inž., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Ivan Matijević, univ. dipl. inž., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo in Calcit d.o.o., Proizvodnja kalcitnih polnil, Stahovica
 
Izvleček: V tem delu je zajeta analiza nekaterih osnovnih karakteristik pri dispergiranju zraka v mešalni posodi, ki so bile izračunane z računalniško dinamiko tekočin (Computational Fluid Dynamics, CFD). V mešalni posodi so bila nameščena naslednja mešala: radialno mešalo ABT kot spodnje, turbinsko mešalo 6PBT45 kot srednje in aksialno mešalo tipa Scaba 3SHP1 kot zgornje mešalo. Vsa mešala so bila enakega premera 0,5 T. Dispergiranja zraka na modelni mešalni napravi s premerom posode 450 mm je bilo obravnavano pri pretoku zraka 28,3 mn3/h in vrtilni frekvenci mešala 178 vrt/min. Vsi izračuni so bil opravljeni s programsko opremo ANSYS FLUENT 16.2 za reševanje enačb v eno- in dvofaznih sistemih. Na podlagi izračuna CFD tokovnega polja je omogočen lokalni 'vpogled' različnih veličin, kot so npr. tokovno polje kapljevine, hitrostno polje kapljevine ter plinaste faze, tlačne razmere, turbulentna kinetična in disipirana energija, delež plinaste faze itn. Pri obravnavi plinaste faze je bil uporabljen model ravnotežne porazdelitve s šestimi razredi velikosti mehurčkov zraka. S CFD je bila izračunana tudi moč tristopenjskega mešala pri mešanju vode in pri dispergiranju zraka v vodo. Rezultati se zelo dobro ujemajo z izmerjenimi vrednostmi predhodno opravljenih del na modelni mešalni napravi. Za delovno kapljevino je bila uporabljena vodovodna voda.
 
Ključne besede: izračun CFD, mešanje, dispergiranje zraka, večstopenjsko mešalo, mešalo ABT, turbinsko mešalo, mešalo 3SHP1, moč mešanja, poplavno stanje
 
pdfDispergiranje zraka v posodi z mešali pri velikem pretoku zraka (.pdf 845KB)
 

 

Primerjava hidravličnih in pnevmatskih referenčnih etalonov za tlak

 
Peter Sambol, Andrej Svete, univ. dipl. inž.,
doc. dr. Jože Kutin, univ. dipl. inž.,
izr. prof. dr. Ivan Bajsić, univ. dipl. inž.,
vsi Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček: V prispevku je predstavljena metoda neposredne primerjave hidravličnega in pnevmatskega referenčnega etalona za tlak, in sicer oljne tlačne tehtnice ter elektronskega merilnika tlaka plina. Opisana sta sestava in delovanje tlačne tehtnice ter podan merilni model za določitev nadtlaka na referenčnem nivoju tlačne tehtnice in njegove merilne negotovosti. Za primerjavo izmerkov hidravličnega in pnevmatskegae talonskega merilnika je treba določiti korekcijo tlaka zaradi vpliva višinskih razlik prenosne tekočine. Na podlagi primerjave izmerjenih tlakov z obema referenčnima etalonoma in njihovih razširjenih merilnih negotovosti smo v prispevku  preverili kalibracijski in merilni zmogljivosti merjenja (CMC – Calibration and Measurement Capability) nadtlaka z referenčnima etalonoma.
 
Ključne besede: meroslovje tlaka, referenčni etalon, tlačna tehtnica, korekcija tlaka zaradi višinske razlike, CMC
 
pdfPrimerjava hidravličnih in pnevmatskih referenčnih etalonov za tlak (.pdf 521KB)
 

 

Načrtovanje hidrostatičnega pogona vlačilca za čolne

 
Vincent Knab, univ. dipl. Inž., Poclain Hydraulics group, Žiri
 
Razširjeni povzetek: V prispevku je predstavljen projekt izvedbe hidrostatičnega pogona, namenjen za uporabo na večjih daljinsko vodenih vlačilcih za čolne. Vlačilec dolžine 10 m in širine 3 m, opremljen z osmimi kolesi, od tega so štiri gnana, mora naloženi čoln natančno in varno transportirati na določeno lokacijo v ladjedelnici ali v marini. Neobremenjen mora biti sposoben premagovati tudi večje razdalje v ladjedelnici, tudi s hitrostjo do 12 km/h. Velika okretnost vlačilca je zato naslednja pomembna zahteva, ki postavlja zelo visoke zahteve za njegov krmilni sistem. Zaradi velikega bremena – čolni mase do 40 t – in njegove vztrajnosti v fazah pospeševanja in zaviranja je odločilnega pomena ustrezno zasnovan hidrostatični pogon vlačilca. Pri tem gre za hidravlični zaprti krogotok s proporcionalno regulacijo hitrosti, velikim zagonskim momentom, zanesljivim zavornim sistemom in zanesljivim ter fleksibilnim krmilnim sistemom. Omenjene zahteve je bilo moč doseči samo z uporabo ustreznih gradnikov. V prispevku je zato velik poudarek na tehnični rešitvi in izbranih komponentah, predvsem hidromotorja in hidravličnih črpalk, njunih značilnostih in posebnostih. Prav tako je predstavljeno elektronsko krmiljenje celotnega pogona z on-board diagnostiko.
 
Ključne besede: vlačilec za čolne, hidrostatični pogon, zaprti krogotok
 
pdfNačrtovanje hidrostatičnega pogona vlačilca za čolne (.pdf 485KB)
 

 

Ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti pnevmatičnih sistemov

 
Izr. prof. dr. Dragica Noe, univ. dipl. inž., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo – LASIM
 
Izvleček: Proizvajalci in tudi uporabniki pnevmatičnih komponent se zavedajo nujnosti izboljšanja energijske učinkovitosti pnevmatičnih komponent in sistemov. V ta namen se uvajajo številni ukrepi. Med njimi so različne direktive in standardi.  Pri tem se zasledujejo najpogosteje potreba po zmanjšanju splošnih stroškov v podjetju, zlasti zmanjšanje porabe energije v pnevmatičnih sistemih in zmanjšanje porabe energije zaradi varovanja okolja. Ukrepi so številni in najpogosteje vključujejo zmanjšanje izgube zraka zaradi različnih vzrokov, zmanjšanje stroškov pri pripravi zraka, razvoj energijsko učinkovitih komponent in krmilij, zmanjšanje porabe energije zaradi boljšega poznavanja tehnoloških procesov ter z  izobraževanjem o pomenu zmanjšane rabe energije v pnevmatičnih sistemih.
 
Ključne besede: pnevmatika, energijska učinkovitost, prihranki energije, zmanjšanje porabe energije, izguba komprimiranega zraka, prihranki pri pridobivanju zraka, optimizacija toka in tlaka, razvoj energijsko učinkovitih komponent, varčna pnevmatična krmilja
 
pdfUkrepi za povečanje energijske učinkovitosti pnevmatičnih sistemov (.pdf 278KB)
 

 

Avtomatizirana končna kontrola rotorja sesalne enote

 
Blaž Potočnik, univ. dipl. inž., DOMEL, d. o. o., Železniki
 
Izvleček: V Domelu težimo k inovativnosti, produktivnosti, kakovosti, zato veliko vlagamo v avtomatizacijo proizvodnih procesov. V članku je predstavljena zahtevna avtomatizacija končne očne kontrole rotorja sesalne enote. V prvem delu so predstavljena izhodišča, namen in cilj avtomatizacije procesa, v nadaljevanju pa potek izvedbe projekta ter na kakšen način smo zgradili stroj, ki v 8 sekundah manipulira in odkrije vse napake na rotorju.
 
Ključne besede: avtomatizacija, inovativnost, robot, Stäubli, kamera, optična kontrola, produktivnost
 
pdfAvtomatizirana končna kontrola rotorja sesalne enote (.pdf 261KB)
 

 

Ugrabitve letal in zračni terorizem

 
Mag. Aleksander Čičerov, univ.dipl. prav, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček: Ugrabitev letala je nezakonito zajetje letala, ki ga opravi posameznik ali skupina. V večini primerov je pilot ugrabljenega letala prisiljen voditi letalo po navodilih ugrabitelja. Občasno ugrabitelji tudi sami vodijo letala (primer napada na Svetovni trgovinski center). V nekaj primerih so letala ugrabili celo njihovi piloti oz. kopiloti. Taka dejanja spodbujajo različni motivi: osvoboditev določenih zapornikov, želja po političnem azilu, letalo kot orožje. Prispevek želi opozoriti na mednarodno letalsko zakonodajo, upoštevajoč primer ugrabitve egiptovskega letala Airbus 320-200 na letu Aleksandrija–Kairo (29. marec 2016).
 
Ključne besede: ugrabitve letal, ugrabitelj, ICAO, Tokijska in Haaška mednarodna konvencija, kaznovanje, izročitev, varnost in varovanje, letalo kot orožje
 
pdfUgrabitve letal in zračni terorizem (.pdf 239KB)
 

<< < 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 ... 20 21 > >>

Novice

 
 
Rehabilitacijski roboti in razvojni trendi na tem področju
Rehabilitacijski roboti za zdravljenje senzomotoričnih pomanjkljivosti so predvsem nevrofiziološka perspektiva.V zadnjem desetletju je prišlo do hi... »
 
 
PRACE jesenska šola 2019 “Big data and HPC”
V septembru 2019 bo LECAD organiziral jesensko šolo, katere cilj bo usposabljanje o najsodobnejših tenologijah za obdelavo velepodatkov: Hadoop; RHa... »
 
 
V okviru 52 sejma MOS že četrto Stičišče znanosti in gospodarstva
Na celjskem sejmišču bo med 10. in 15. septembrom letos več kot 50 visokotehnoloških podjetij in raziskovalnih ustanov predstavilo inovacije, vrhu... »
 

Izpostavljamo znanstvene in strokovne članke

 
 
Blaž Bobnar, Anže Čelik, Franc Majdič
Eksperimentalno preverjanje tokovnih sil v hidravličnih ventilih

 

 
 
Tomaž Kos, Janko Petrovčič, Zoran Šaponia, Bojan Musizza, Gregor Podržaj, Sašo Strajnar, Damir Vrančić
Razvoj in preizkus delovanja inteligentnega diferenčnega tlačnega pogona s sistemom za odpravo nihanj iSET

 

   
   
 ppt commerce  MIEL-OMRON
   

Ventil 

revija za fluidno tehniko, avtomatizacijo in mehatroniko

Osnovno poslanstvo revije je prenos znanja v prakso, nadaljnji razvoj in popularizacija področij fluidne tehnike, avtomatizacije in mehatronike, kot tudi skrb za strokovno izrazoslovje na omenjenih področjih.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta.